Инфофарма
Фармацевтичен Монитор
Инфофарма е специализирано издание, в което се публикуват цени на едро на лекарства, ваксини, витамини и хранителни добавки, хомеопатични лекарства, консумативи, превързочни материали, санитария, апарати, болнично оборудване и други намиращи се в момента на българския фармацевтичен пазар. Във всеки брой на списанието публикуваме информация за новорегистрирани лекарства и хранителни добавки в момента на пускането им за продажба в аптечната мрежа. Над 50 дистрибутори на лекарства публикуват цените се в нашето списание. В последните години стана традиция, един от броевете на Инфофарма да съдържа актуалната нормативна уредба, касаеща дейността на аптеките и търговците на едро. Разпространението на списанието е по абонамент. Може да го закупите от офиса на фирмата.Фармацевтичен монитор е специализирано издание за фармацевти. Разпространява се по абонамент сред аптеки, болници, поликлиники, медицински представителства, производители на лекарства и търговци на едро. На страниците му можете да откриете: юридически коментари за промените в нормативната уредба в областта на фармацията; актуална професионална информация за отделни здравни проблеми и продукти; проучвания на българския и световния фармацевтичен пазар; исторически справки за водещи фармацевтични фирми; фармацевтични новини и др. Списание Фармацевтичен монитор не е безразлично към актуалните здравни и социални проблеми и ще продължава да ги поставя открито в професионалното пространство, да задава въпроси и да търси отговори.Copyright 2005-2018 © INFOPHARMA,
e-mail: infopharma@infopharma-bg.net; тел.: 02/963 45 43; 02/963 05 44; 0885 117 684