6 (93), декември 2016
« Начало

Съдържание, 5/2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕfm5-2014

Година XV, Брой 5 (80), 2014 г.

ЗДРАВЕ

ТЕРАПИИ ТЕРМИНОЛОГИЯ
  • Комплайънс
ПРЕПАРАТИ НА ФОКУС
  • Епидемиология, патогенеза и терапия на коремната спастична болка
100-ТЕ НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ БИЛКИ В БЪЛГАРИЯ
  • Полски хвощ
Издава: ИНФОФАРМА ЕООД ISSN 1312-3394