Търсене

Текст
Лекарства
Разфасовка
Фирма
Категория
Всички

Връзки

3 med-медицински продукти
Actavis - тел. 02/489 95 85
AstraZeneca BG
Boiron Bulgaria/Боарон България
Bul Bio - National Center of Infectious and Parasitic Diseases Ltd.
Denta Major - представител на Piramida, Impex Quimica, Junca Gelatines S.L.U.
EMA - European Medicines Agency
Ewopharma AG
Junca Gelatines S.L.U. - всички видове желатин за фармац. и хранително-вкусова промишленост
KRKA
Lundbek Export/Лундбек Експорт
MEDICUS, DENTO GALENIA
Nutrim/НУТРИМ
Piramida - стъклени опаковки за фармацията
Polichem
Sopharma
Unipharm
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodol
Андийски Медицински Център
БАТЕЛ - Българската Асоциация за Търговия на Едро с Лекарства
Българска медицинска хомеопатична организация
Българска роза
Вета Фарма - производствто на галено-фасовъчни продукти
Дарин ООД
Европейска школа по клинична хомеопатия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Информационен център за редки болести и лекарства сираци
Министерство на здравеопазването
Национална здравноосигурителна каса
Ния-Милва
Парламентарна комисия по здравеопазването
Професионална организация на болничните фармацевти в България
РАЗЛИЧНИТЕ ЕООД - шини ортези
РСР
Работа за фармацевти в UK
РамкоФарм
Слухови апарати Slavina/Славина
ФАРМА АД
Хербамедика