Инфофарма  

Търсене

Текст
Лекарства
Разфасовка
Фирма
Категория
Всички

Връзки

3 med-медицински продукти
Actavis - тел. 02/489 95 85
AstraZeneca BG
Boiron Bulgaria/Боарон България
Bul Bio - National Center of Infectious and Parasitic Diseases Ltd.
EMA - European Medicines Agency
Ewopharma AG
KRKA
Lundbek Export/Лундбек Експорт
MEDICUS, DENTO GALENIA
Nutrim/НУТРИМ
Sopharma
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodol
Андийски Медицински Център
БАТЕЛ - Българската Асоциация за Търговия на Едро с Лекарства
Вета Фарма - производствто на галено-фасовъчни продукти
Дарин ООД
Европейска школа по клинична хомеопатия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Информационен център за редки болести и лекарства сираци
Министерство на здравеопазването
Национална здравноосигурителна каса
Парламентарна комисия по здравеопазването
Професионална организация на болничните фармацевти в България
РСР
РамкоФарм