Инфофарма  

Търсене

Текст
Лекарства
Разфасовка
Фирма
Категория
ВсичкиОт 01/01/2020 г. ценовата информация на сайта няма да се обновява. Нашите дългогодишни абонати могат да ползват платформата ни до края на 2020 г. след направена заявка!

Целогодишен абонамент за ИНФОФАРМА - 40 лв.
       абонамента включва 2 бр. сп. Инфофарма /м. април, м. октомври/

Адрес на получаване:

Пощенски код
Селище
Улица
№   , бл. 
ет.  , ап. 
Получател (име, презиме, фамилия)
Телефон
Дейност
Име на фирмата
Адрес на регистрация на фирмата
Данъчен №
Булстат
МОЛ

Начини за абониране и извършване на плащането:

  • В офиса на "ИНФОФАРМА" ЕООД - София 1164, бул. Пейо Яворов 50-56, ет. 1
  • Изпращане на сумата с пощенски запис на горепосочения адрес на името на Петър Пенчев Василев
  • Изпращане на сумата с банков превод в банка:
    Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG13 STSA 9300 0020 5365 99

ВСИЧКИ НАПРАВИЛИ АБОНАМЕНТ ЗА ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ НА ИНФОФАРМА, ИМАТ ПРАВО НА ДОСТЪП И ДО САЙТА. ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА СЕ ОБАДЕТЕ НА ОФИСНИТЕ ТЕЛЕФОНИ 0885 117 684, 02/963 45 43, 02/963 05 44.